Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Vedení účetnictví v ČR

USD USD = změna {value}%
EUR EUR = změna {value}%

Poskytujeme služby vedení účetnictví pro malé a střední firmy v České republice:

Služby

 Cena, 

Light

1 000 Kč/měs

Standard

2 000 Kč/měs

 Standard+

4 000 Kč/měs

 Maxi

6 000 Kč/měs

Za účetní položku 20   od 0 do 30 ks/měs  31 - 50 ks/měs  51 - 100 ks/měs  101-150 ks/měs
Vystavování faktury 20  až 30 ks až 50 ks  až 100 ks  až 150 ks 
Mzdy   -   až 2 osoby  až 5 osob  až 10 osob 
Přihlášení 1 zaměstnance do fondu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 200* 
Přihlášení firmy do fondu sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a FÚ
350 
Kompletní měsíční zpracování mezd včetně přehledu pro PSSZ a OZP 300* 

Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

800 
Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění

250* 

DPH   neplátce DPH neplátce DPH plátce DPH plátce DPH
Zpracování přiznání k DPH  (měsíčně / čtvrtletně)  700 
Kontrolní hlášení (měsíčně)
700 
Zpracování souhrnného hlášení k přiznání k DPH 300
Ostatní daně           
Zpracování přiznání k silniční dani 500**  1 auto 2 auta  5 aut 
Zpracování daňového přiznání k dani z nemovitosti 700  1 nemov.  3 nemov. 
Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (DPPO) *** 1500 
Zpracování roční závěrky včetně příloh a zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin OR*** 1500 
Zpracování a odevzdání povinných statistických výkazů 500 
Ostatní služby          
Správa datové schránky **** 200 

Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DPFO)

1000 
Ostatní služby - dohodou          

* 1 osoba.

** 1 auto + 250 Kč každé další.

*** pro firmy s ročním výnosem až 1.000.000 Kč vč. DPH

**** Tím se rozumí včasné oznámení klienta o zprávách, které vyžadují oficiální odpověď. Sepsání textů odpovědi je zpoplatněno dle složitosti a objemu. Zasílání odpovědí je již zahrnuto v paušálu.